Akademins belöningar 2015

Stipendiat och hedersbelönade 2015

Stipendiat, hedersbelönade och vinnare i Hälsinge akademis skrivartävling 2015: Robert Damberg, Daven Xu, Margareta Larsson, Kerstin Svevar, Solina Lujinovic-Magnusson samt Charles Liljedahl. Foto. Inger Edvardsson.

Hälsinge Akademi har vid sitt årsmöte och sin högtidsdag på Bergsjögården i Bergsjö, fredagen den 13 juli 2015, belönat följande personer: en stipendiat och fyra hedersbelöningar.

Stipendiat 15 000 kr:

Robert Damberg, musikant, Njutånger

Hedersbelönade:

Daven Xu, konstnär, Vallvik
Margareta Larsson, främjare av linväverikulturen och linspinneriet i Forsa
Charles Liljedahl, körledare och kantor, Bergsjö
Kerstin Svevar, författare och skrivarlärare, Bollnäs

Pristagare i Hälsinge Akademis skrivartävling för ungdom 15-20 år, 2015

Första pris:

Solina Lujinovic-Magnusson, Kilafors,3 000 kronor

Delat pris, vardera 1 500 kr:

Lisa Nordahl, Bergvik
Elisabeth Sundin, Delsbo
Naba al Hajiyeh, Edsbyn

Hittills har under åren Hälsinge Akademi delat ut 35 stipendier till yngre konstnärer. Närmare 500 000 kr har kulturgruppen fördelat. 87 äldre kulturarbetare i landskapet har hedersbelönats med Hälsinge Akademis medalj och konstdiplom.

Motiveringen till årets stipendiat lyder: ”Hälsingland kan med fog anses vara ett av de mest framträdande landskapen idag inom det svenska folkmusikfältet – såväl ur ett traditionsbevarande hänseende, som ett mer progressivt.

Årets stipendiat Robert Damberg är väl förankrad i både då- och nutid, och förvaltar framförallt den omisskännliga hälsingska ”folkrocken” – låt oss kalla den det – som har sitt ursprung i 1970-talets progressiva musikmiljö. Alltså en blandning av upptäckarlusta och nostalgiska tillbakablickar som binds samman med obändig spelglädje, vilket tagit sig uttryck i ensembler som Iggesundsgänget och Agö fyr, och vidare via Östen mä’ resten till Perssons Pack och Engmans kapell.

Robert Damberg förkroppsligar inte bara rent musikaliskt till fullo denna subgenre inom den hälsingska folkmusiktraditionen. Han är också en i det närmaste arketypisk representant för den hälsingske spelmannen, där grovkornig burlesk plötsligt och otvunget kan skifta till vackert vemod och drömmar om skir försommargrönska och skogars dolska salar.

Det som här något svepande beskrivits vill vi gärna betrakta som specifikt hälsingskt. Kanske är det därför som årets stipendiat blivit en välkänd och mycket uppskattad musikant bland hälsingar runt om i vårt landskap.

Med ett musikanteri som avslöjar ett synnerligen gott kunnande inom såväl traditionell svensk folkmusik, som svensk vistradition i allmänhet, men hälsingsk i synnerhet, är det med glädje Hälsinge Akademi ser Robert Damberg som vår kulturstipendiat 2015.”

Grattis, doktor Thomas!

I dag gratulerar vi vår nye ledamot och spelman, Thomas von Wachenfeldt, som gått och disputerat med den äran i ämnet folkmusikalisk utbildning inom formella utbildningsinstitutioner vid Luleå tekniska universitet, institutionen för musik och medier i Piteå. Thomas har dessutom fått tjänst som universitetslektor i Umeå, där han ska undervisa på halvtid och forska på halvtid. Doktorshatten mottar han vid promoveringen i november.

Thomas von Wachenfelst ny ledamot i Hälsinge Akademi

Thomas von Wachenfeldt med Hälsinge Akademis förtjänstmedalj som nyinvald ledamot. Foto: Jonas Sima

Thomas von Wachenfeldt med Hälsinge Akademis förtjänstmedalj som nyinvald ledamot. Foto: Jonas Sima

Hälsinge Akademi har valt in en ny ledamot i sin krets, nämligen Thomas von Wachenfeldt, Bergsjö, musiker, tonsättare, arrangör och musikpedagog inom svensk folkmusik. Han efterträder professor Stefan Brink som på grund av sitt arbete i Skottland inte önskar kvarstå i akademin.

Thomas von Wachenfeldt är inte bara en framstående riksspelman utan också musikforskare som snart lägger fram sin doktorsavhandling vid Musikhögskolan i Piteå. Han har dessutom samarbetat med en rad pop- och rockmusiker och även drivit experimentella musikprojekt och studerat och spelat klassisk violin.

Den mångkunnige Wachenfeldt är 35 år och föryngrar därmed dramatiskt hälsingeakademins medelålder.

Välkommen till signering av Hälsingeliv!

SIGNERING: Möt några av författarna till Hälsinge Akademis nya antologi Hälsingeliv, Nya hemligheter, hemskheter och härligheter, som på skyltsöndagen den 30 november signerar boken i din bokhandel.

HUDIKSVALL Guldsmeden 13.00-15:00: Gunilla Kindstrand, Jonas Sima, Claes Sundelin, Ola Granath, Jens Ahlbom.

SÖDERHAMN i Furangallerian 14.00-16.00: Maya Halldén, Jonas Sima, Claes Sundelin.

Bokhandelspris: 299 kr

Välkomna till signering och bokfest för Hälsingliv

SIGNERING: Möt några av författarna till Hälsinge Akademis nya antologi Hälsingeliv, som på fredag 19 september signerar boken i din bokhandel

HUDIKSVALL Guldsmeden 11.30 – 14.00: Ola Granath, Lennart Nellbeck, Jens Ahlbom.

LJUSDAL Ericssons bokhandel 11.30 – 13.30: Gunilla Kindstrand, Viveka Sjögren, Björn Ståbi.

SÖDERHAMN i Furangallerian 11.30 – 13.00: Jonas Sima, Claes Sundelin, Maya Halldén.

BOLLNÄS Helins bokhandel 14.00 – 16.00: Gertrud Haglund, Jonas Sima, Claes Sundelin.

Bokhandelspris: 299 kr

BOKFEST: Välkomna också till Hälsinge Akademis Bokfest, med författaruppläsningar, musik och frågestund. Programledare: Gunilla Kindstrand.

Lördag 20 september kl. 14-16 i Hälsinglands Museum, Hudiksvall

Nu kan du beställa Hälsingeliv!

HälsingelivHälsinge Akademis nya bok ”HÄLSINGELIV, Nya hemligheter, hemskheter och härligheter” finns nu att beställ. Boken, som är på ca. 300 sidor, kan beställas direkt från Akademins skrivare Jonas Sima, tel. 08-80 73 73 eller e-post jonas@sima.nu. Den kostar 250 kr + porto. Intäkterna går oavkortat till Akademins stipendiefond för yngre kulturutövare i landskapet.

Hälsingeliv är en sorts fortsättning på Akademins succébok från 2006, ”Här är platsen, Hemskheter och härligheter i Hälsingland”, som trycktes i två upplagor. I den nya boken medverkar samtliga tio av Akademins ledamöter med texter, foton och illustrationer, men också ytterligare ett tiotal skribenter och illustratörer med hälsingeanknytning, som Olle Häger, Lars Ragnar Forssberg, Gertrud Haglund, Maya Halldén, Lennart Nellbeck, Kerstin Svevar, Östen Eriksson, Per Runesson, Lars Ahlbom och Maria Vallström.

Som alltid svarar hälsingekonstnären Mårten Andersson för bokomslaget. Jens Ahlbom och Elena Semenova svarar för formgivningen. Redaktörer är Jonas Sima och Claes Sundelin.

 

Lill-Babs fick akademimedalj

Lill-Babs med Hälsinge Akademis hedersmedalj

Lill-Babs med Hälsinge Akademis unika hedersmedalj i guld och med delsboband, utdelad på hennes egen Caffär i Järvsö: Foto: Hälsinge Akademi.

Barbro Lill-Babs Svensson har nu fått sin hedersmedalj och ett kulturdiplom av Hälsinge Akademi. Medaljen utdelades den 31 juli på Lill-Babs Caffär i Järvsö av en grupp akademiledamöter och inför många fans till Lill-Babs som kommit för att besöka hennes restaurang och museum.

Lill-Babs skulle egentligen fått sin medalj på Hälsinge Akademis högtidsdag för ett par veckor sedan tillsammans med årets övriga belönade, men då var artisten upptagen av ett framträdande under den sommarturné hon gör med sitt nya program med enbart en pianist som ackompanjemang.

– Jag vill koncentrera mej på texterna nu, säger Lill-Babs, 76, som gläder sig åt att det är stor publik överallt dit hon kommer. Under mina 60 år har jag aldrig gjort come back. Jag kör på!

Hälsinge Akademis uppvaktande ledamöter belönar Barbro Svensson för att hon alltid stått upp för Järvsöbygden. Fr v Lill-Babs, Ola Granath, Claes Sundelin, Björn Ståbi och Jonas Sima.

Hälsinge Akademis uppvaktande ledamöter belönar Barbro Svensson för att hon alltid stått upp för Järvsöbygden. Fr v Lill-Babs, Ola Granath, Claes Sundelin, Björn Ståbi och Jonas Sima. Foto: Hälsinge Akademi.

Artisten belönas med Hälsinge akademins hedersmedalj för att hon ”med styrka, generositet och konsekvens stått upp för Järvsöbygden. En ort och ett landskap utan egentlig framtid, men där Lill-Babs varit en spjutspets när gäller att vända den utvecklingen.”

– Jag är rörd och glad över belöningen och de vackra orden, förklarade artisten som raskt bjöd de uppvaktande ledamöterna att besöka hennes eget museum.