Maria Vallström ny i Akademin

Maria Vallström, fil dr och forskare i etnologi, har valts in i Hälsinge Akademi. Hon tar säte på stubbe 4 och efterträder konstnären Bisse Thofelt som avled i fjol.

Maria Vallström, 44, har sina rötter i Hovra och Marmaverken, men bor i Myskje, Söderhamn, och är verksam vid FoU Söderhamn, Centrum för Flexibelt lärande.

Hon forskar nu om den postindustriella landsbygden i Hälsingland och är knuten till såväl Sveriges lantbruksuniversitet, Stad och Land, som till historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Lokalt är hon engagerad i uppbyggnaden av ett industrihistoriskt nätverk i Söderhamns kommun. Hon har också arbetat med utvärderingar åt hälsingekommuner och är författare till ett stort antal publikationer.

– Maria blir den tredje kvinnan i vår nuvarande laguppställning som borde vara ännu mer jämställd, säger Jonas Sima, sekreterare i Hälsinge Akademi.

Övriga kvinnliga ledamöter är kulturjournalisten Gunilla Kindstrand, Akademins ”hövding”, och riksspelkvinnan Eiwor Kjellberg, tillika ledare för Hälsinge Låtverkstad.