Kontakt

Claes Sundelin
Akademins Hövding
Övre Slottsgatan 10
753 10 Uppsala
Mobil: 0708 – 65 04 28
Fritidsbostad: Lingarövägen 51
824 00 Hudiksvall
E-post: sundelin.ci@telia.com

JONAS SIMA
Akademins Skrivare
Svartviksslingan 33
167 38 Bromma
Tel. 08 – 80 73 73
Mobil: 070 – 66 85 240
Sommaradress: Hölick pl 65
824 93 Hudiksvall
Tel. 0650 – 565 039
E-post: jonas@sima.nu

OLA GRANATH   
Akademins Skattmästare
Skeppargatan 11
824 52 Hudiksvall
Tel. 0650 – 149 54
Mobil: 0733 – 94 53 93
E-post: ola.granath@gmail.com