Skicka oss din Hälsingehistoria!

Hälsinge Akademi och P4 Gävleborg efterlyser din historia. Skicka in din text innan 29 november. Vi vänder oss nu till alla ungdomar och unga vuxna. Du får vara högst 25 år. Alla som är födda i Hälsingland eller bor och verkar i landskapet är välkomna att delta liksom personer som har stark anknytning/band till Hälsingland.

De tre bidrag juryn utser som de tre bästa kommer att läsas in av skådespelare på Folkteatern och sändas i P4 Gävleborg. Juryn utser vinnaren i tävlingen den 16 december. Vinnaren och de andra två pristagarna får också ett ekonomiskt pris: 3 000 kronor till ettan, 2 000 till tvåan och 1 000 kronor till trean.

Skrivtävlingen är ett samarbete mellan Hälsinge Akademi och P4 Gävleborg. Vi söker personligt hållna texter – en hälsingehistoria – om glädje, sorg, kärlek, hat, nya perspektiv och utsatthet, det vill säga en berättelse om livet.

Det kan vara en novell, ett reportage, ett kåseri eller en dikt men formen är i stort sett fritt. Bidragen får omfatta högst fyra (4) A4-sidor vilket är cirka 5 000 tecken med blanksteg.

Vi vill veta ditt namn, adress, anknytning till Hälsingland, födelsedata, telefon, mail. Dessutom vill vi att du bifogar en bild på dig själv.

Senast den 29 november ska bidragen vara insända till tavling.gavleborg@sverigesradio.se

Juryn ska utse första, andra och tredje pristagare och de tre berättelserna ska läsas in för radion av någon av Folkteaterns skådespelare. De tre berättelserna kommer att sändas i P4 Gävleborg och författarna intervjuas i samband med att berättelserna sänds.

Segraren och de övriga två pristagarna presenteras i Sök & Finn den 16 december. Programmet direktsänds då från Hudiksvall. Juryn samt de tre pristagarna deltar i sändningen.

För frågor eller mer information:

Claes Sundelin, Hälsinge Akademi
sundelin.ci@telia.com
070-865 0428

Leif Eriksson, P4 Gävleborg
leif.eriksson@sverigesradio.se
0730-567113