Drömgångaren: minneutställning och bok över fantasimålaren Hans Viksten

Jonas Sima blåste in utställningen på Konstakademin i Stockholm

Hälsinge Akademis sekreterare Jonas Sima, journalist och filmare och redaktör för boken ”Drömgångaren”, blåste in utställningen på Konstakademien.  Foto Inger Edvardsson.

Hälsinge Akademi tog initiativet till minnesutställningen över konstnären Hans VikstenHälsinglands Museum i Hudiksvall i sommaren 2016 (15 maj – 10 september) vilken sedan överfördes till Kungl Konstakademien, med vernissage 22 september och avslutades 9 oktober. Båda utställningarna var välbesökta och uppskattade.

Skådespelaren Björn Granath och hans fru scenografen Margret besökte utställningen.

Konstevenemanget hade arbetats fram i samarbete mellan Hälsinge Akademi och Hälsinglands Museum, där utställningen hängdes av curator Jöran Österman och konstnären Ola Granath. Konstkritikern och museimannen Olle Granath invigde utställningen i Hudiksvall.

Olle Granath och Dan Wolgers hade hängt utställningen

Museimannen och konstkritikern Olle Granath hade tillsammans med konstnären och konstprofessorn Dan Wolgers hängt utställningen på Konstakademien. Foto Jonas Sima.

I Konstakademiens Östra galleri hängdes en något bantad utställning av  Olle Granath och konstnären och konstprofessorn Dan Wolgers. Jonas Sima, författare till nya boken ”Drömgångaren” om Hans och Desy Viksten, blåste in utställningen på spelpipa och Dan Wolgers invigningstalade.

Besökare beundrade tavlan Knockout

Besökare i Östra galleriet på Konstakademien beundrar Hans Vikstens målning Knockout. Foto Jonas Sima.

Hans Viksten föddes i Färila i Ljusdals kommun 1926 och var vildmarksförfattaren Albert Vikstens yngste son. Han avled vid 61 års ålder i Stockholm 1987. Han var gift med journalisten Desy Kallberg Viksten, som också kom att bli hans ”demonpromotor”. De levde ett symbiotiskt konstnärsliv och blev ett omsusat och legendariskt konstnärspar i svenskt kulturliv.

Malin har tuterat in Vikstens bomärke på armen

Unga besökaren Malin hade låtit tatuera in det flygande paret – Hans och Desy Vikstens kända symbolbild – på sin arm. Foto Jonas Sima.

Han blev professor på Konstakademin och kom att bli mycket omtyckt av många elever som senare byggt egna framgångsrika karriärer. Flera huvudmotiv hos Hans Viksten har anknytningar till hemlandskapet Hälsingland och särskilt till Albert Vikstens författartorp Ängratörn, där Hans i ungdomen fick tjänstgöra som ”dräng” åt den dominante fadern.

Barbro Furhammar och Inger Sundelin bemannade bokbordet

Hälsinge Akademis bokbord på Konstakademien i Stockholm bemannades under helgerna av bl.a. Barbro Furhammar och Inger Sundelin, som med framgång sålde både nyutgivna boken ”Drömgångaren” och serigrafier av Hans Viksten. Foto Jonas Sima.

Hälsinge Akademi anser att Hans Vikstens konst på senare år hamnat i medieskugga och har önskat sätta nytt ljus över hans verk och framför allt ge en yngre konstintresserad publik möjlighet att lära känna personligheten Hans Viksten och hans synnerligen originella konstnärliga uttryck. Därför har Hälsinge Akademi tagit initiativet till denna minnesutställning över en av landskapets största konstnärer.

Besökare på Kungl Konstakademiens Viksten-utställning.

Vikstenutställningen har recenserats mycket positivt bl.a. i kulturtidskriften Cora och nättidningen Omkonst. Jonas Simas porträttfilm om Hans Viksten, ”Från mina sinnen” (också visad i SvTs Öppen Kanal under utställningstiden i Stockholm), visades både på Hälsinglands Museum och Kungl. Konstakademien, tillsammans med ett par av Vikstens egna kortfilmer.