Bildsvep från akademins årshögtid 2017

Pristagare och gäster blir underhållna av Hälsingeakademins egen ensemble: Thomas von Wachenfeldt, Ola Granath och Jens Ahlbom. Jonas Sima, akademins sekr, och Claes Sundelin, ordf, övervakar ceremonin. Foto: Inger Edvardsson.

Nyinvalda ledamöterna Helena Brusell och Ann-Caroline Breig, båda kulturentreprenörer och konstnärer, blir fotograferade av lokalpressen. Foto: Inger Edvardsson.

Thomas von Wachenfeldt inleder festligheten med en låt från Voxna medan ledamöterna Ola Granath och Jens Ahlbom lyssnar. Foto: Inger Edvardsson.

Samling på Alfta Gästis för Hälsinge Akademis högtidsdag med prisutdelning i Alfta den 14 juli 2017. Ledamöterna Thomas von Wachenfeldt och Jens Ahlbom övar för utdelningen av kulturbelöningar. Foto: Inger Edvardsson.

Akademibelönade kulturkämpen Sune Herbertsson, Gammelsträng, gratuleras av Gunilla Kindstrand. Foto: Inger Edvardsson.

Stipendiaten Erik Olof Wiklund får ett exemplar av Hälsingeakademins senaste böcker, Hälsingeliv och Drömgångaren, av redaktören Jonas Sima. Foto: Inger Edvardsson.

Akademiledamoten Gunilla Kindstrand läser upp motivativeringen för Hälsingeakademins val av årets stipendiat, författaren och konstnären Erik Olof Wiklund, Alfta. Foto: Inger Edvardsson.

Hälsinge Akademi samlad tillsammans med årets belönade i Alfta 14 juli 2017. Fr. v. Helena Brusell, Ann-Caroline Breig, Inger Drougge Carlberg, Sune Herbertsson, Jonas Sima, Erik Olof Wiklund, Jens Ahlbom, Maths Östberg, Thomas von Wachenfeldt, Leif Edling, Gunilla Kindstrand, Ola Granath, Lars Ilshammar och Claes Sundelin. Foto: Inger Edvardsson.

Jonas Sima motiverar varför Mathns Östberg, eldsjäle och intendent för finnskogsmuseet i Skäddrabo, får akademins hedersbelöning 2017. Foto: Inger Edvardsson.

Akademiledamoten och bildkosntnären Jens Ahlbom läser upp akademins motivering för kulturbelönade konstnären Inger Drougge Carlberg, Hudiksvall. Foto: Inger Edvardsson.

Erik Olof Wiklund är 2017 års kulturstipendiat

Hälsinge akademi har vid årsmötet på Alfta Gästgiveri fredagen den 14 juli delat ut sitt kulturstipendium till konstnären och författaren Erik Olof Wiklund, Alfta. I sina verk arbetar Wiklund med konst och litteratur som relaterar till hembygden och dess plats i samtiden. Stipendiesumman är 15 000 kr. Akademins delade också ut tre hedersbelöningar: till Ingrid Drougge-Carlberg, textil- och papperskonstnär från Hudiksvall, till Sune Herbertsson, Gammelsträng, Näsviken fotograf, lärare och organisatör av Musik vid Dellen, samt till Maths Östberg, föreståndare för Finnskogsmuseet i Skräddrabo, Ovanåker.

Hälsinge akademis kulturstipendiat och kulturbelönade 2017, som fick sina priser vid akademins årsmöte fredagen den 14 juli. Från vänster: Erik Olof Wiklund, Ingrid Drougge-Carlberg, Sune Herbertsson och Maths Östberg. Foto: Lars Ilshammar.