Klubban byter ägare

Hövdingebytet hemma hos Claes Sundelin den 20 oktober 2012.

Här byter klubban ägare och Claes Sundelin efterträder Gunilla Kindstrand som hövding (ordförande) i Hälsinge Akademi. Den något improviserade ceremonin ägde rum vid köksbordet hos Claes i Lingarö den 20 oktober 2012. I bakgrunden Björn Ståbi samt Viveka Sjögren.