Två nya ledamöter i Hälsinge Akademi

Kulturgruppen Hälsinge Akademi har kallat två nya ledamöter till sin krets.

De nya ledamöterna är Lars Nylander, Bergsjö, antikvarie vid Hälsinglands Museum, och skulptören och kulturproducenten Ragnhild Sandelius Brodow, Marmaverken.

Lars efterträder riksspelman Björn Ståbi, som avgått på grund av sjukdom.

Ragnhild efterträder Helena Brusell, skapare av Trolska Skogen, som lämnat akademin av arbetsskäl.

De nya ledamöterna har båda tidigare belönats av Akademin.

Lars, för närvarande doktorand i kulturvård vid Göteborgs universitet, fick akademins stipendium år 2000, och Ragnhild erhöll akademins kulturbelöning så sent som i fjol. Till hennes senaste arbeten hör en konstnärlig utsmyckning, en skulpturgrupp, till Hällåsens friluftsområde i Söderhamn.


Bilden från skiftet av Hövding när Thomas von Wachenfeldt efterträdde Claes Sundelin vid akademins senaste sammanträde, i Hudiksvall den 31 oktober. Foto: Jonas Sima.