Stort intresse för Vikstenutställningen

Ett hundratal konstintresserade hade mött upp till invigningen av minnesutställningen över konstären hans Viksten.

Ett hundratal konstintresserade hade mött upp till invigningen av minnesutställningen över konstnären Hans Viksten på Hälsinglands Museum i Hudiksvall den 14 maj..

Vernissagen på minnesutställningen över fantasimålaren och poeten Hans Viksten, bördig från Färila i Hälsingland, ägde rum på Hälsinglands Museum i Hudiksvall lördag den 14 maj.

Konstnären Ola Granath inledde invigningen med en blues på tenorsax. Hälsinglands Museums curator Jöran Österman hälsade välkommen. Båda har haft ansvaret för utställningens utformning.

Invigningstal hölls av Olle Granath, f.d. chef för Moderna Museet och Nationalmuseum, samt sommarboende på Kråkön i Hudiksvalls skärgård. Han talade om Hans Viksten som konstnär och om hans tid som konstprofessor på Konsthögskolan, Mejan, i Stockholm.

Invigningen avslutades med att musikanten och musikforskaren Thomas von Wachenfeldt spelade hälsingelåten ”Laforsen” på fiol.

På utställningen, som är ett samarbete mellan Hälsinglands Museum och kulturgruppen Hälsinge Akademi, släpptes också konstboken Hans Viksten Drömgångaren, skriven och sammanställd av Jonas Sima och utgiven av Hälsinge Akademi Förlag.

Boken, som producerats i stället för en utställningskatalog, såldes i ett stort antal exemplar från ett bokbord på museet under vernissagedagen. Den kan beställas från Hälsinge Akademis Förlag genom redaktören Jonas Sima, tel. 08-80 73 73, eller per e-post jonas[at]sima.nu
PRIS 150 kr, exkl. porto.

Hans Viksten – Drömgångaren

Till utställningen utger Hälsinge Akademi Förlag boken Hans Viksten Drömgångaren, redaktör Jonas Sima.

Till minnesutställningen över fantasimålaren och poeten Hans Viksten utger Hälsinge Akademi Förlag boken Hans Viksten Drömgångaren, redaktör Jonas Sima.

HANS VIKSTEN – DRÖMGÅNGAREN. Välkommen på vernissage lördagen den 14 maj kl. 13 – 17 på Hälsinglands Museum, Hudiksvall. Konsthistorikern och konstkritikern Olle Granath inviger minnesutställningen över fantasimålaren och poeten Hans Viksten.

Minnesutställning över Hans Viksten är en samproduktion mellan Hälsinglands Museum och kulturgruppen Hälsinge Akademi. Till utställningen utger Hälsinge Akademi Förlag boken Hans Viksten Drömgångaren, redaktör Jonas Sima.

Hans Viksten kallade inte sig själv en drömgångare. Han föredrog att beskriva sig som ensamvarg eller Tvärviggen från Färila. För det var här i Hälsingland han föddes 1926 som vildmarksförfattaren Albert Vikstens yngste son.

Han var olycklig och vantrivdes med fader Alberts despotiska regemente på författartorpet Ängratörn och sökte sina egna uttryck för sin konstnärssjäl. Vid den här tiden var Hans Viksten svårt nedgången och allmänt desorienterad i tillvaron. Ingen i omgivningen torde ha trott att denna suput var ett oförlöst geni.

Men så kom en skyddsängel i hans väg. Hon hette Desy Kallberg, var journalist i Stockholm och på väg att intervjua den kände Albert Viksten. Mitt under intervjun störtade författarsonen in genom dörren. Han var på rymmen från lasarettet i Ljusdal där han vårdats efter en liten operation.

Senare har Hans avslöjat att han blev kär i Desy så fort han fick syn på henne. Raskt tog Desy hand om honom och blev hans ständiga övervakare mot spritdjävulen och andra demoner.

Under sin lyckliga stjärna hade Hans Viksten träffat Desy, som gett honom chansen till ett andra liv när loppet verkade kört. Därefter flög de i sitt eget universum, som blev deras rymdsigill och bomärke i konstlivet.

Hans Vikstens utveckling blev nu explosiv. Få svenska konstnärer har varit så kreativa, hans kran gick inte att stänga. Flera huvudmotiv hos Viksten har anknytningar till hemlandskapet Hälsingland.

Hans febrila konstnärsliv bland egna totem och troll var länge mycket uppmärksammat. Han blev både berömd och konstprofessor på Konsthögskolan, Mejan, men 1987 övermannades han av strupcancer och livstråden brast.

Efter sin förtidiga död hamnade Vikstens konst besynnerligt snabbt i skugga. Plötsligt var han gåtfullt borta, som försvunnen på en ny hemlig rymdresa. Myterna har sedan dess kretsat kring Hans Viksten som satelliter.

Är det återkomsten av denne magiker vi nu ser?

Utställningen pågår mellan den 14 maj och 10 september på Hälsinglands Museum, Storgatan 31, Hudiksvall. Den flyttar sedan till Konstakademien i Stockholm och pågår där mellan 22 september och 9 oktober.

Akademins belöningar 2015

Stipendiat och hedersbelönade 2015

Stipendiat, hedersbelönade och vinnare i Hälsinge akademis skrivartävling 2015: Robert Damberg, Daven Xu, Margareta Larsson, Kerstin Svevar, Solina Lujinovic-Magnusson samt Charles Liljedahl. Foto. Inger Edvardsson.

Hälsinge Akademi har vid sitt årsmöte och sin högtidsdag på Bergsjögården i Bergsjö, fredagen den 13 juli 2015, belönat följande personer: en stipendiat och fyra hedersbelöningar.

Stipendiat 15 000 kr:

Robert Damberg, musikant, Njutånger

Hedersbelönade:

Daven Xu, konstnär, Vallvik
Margareta Larsson, främjare av linväverikulturen och linspinneriet i Forsa
Charles Liljedahl, körledare och kantor, Bergsjö
Kerstin Svevar, författare och skrivarlärare, Bollnäs

Pristagare i Hälsinge Akademis skrivartävling för ungdom 15-20 år, 2015

Första pris:

Solina Lujinovic-Magnusson, Kilafors,3 000 kronor

Delat pris, vardera 1 500 kr:

Lisa Nordahl, Bergvik
Elisabeth Sundin, Delsbo
Naba al Hajiyeh, Edsbyn

Hittills har under åren Hälsinge Akademi delat ut 35 stipendier till yngre konstnärer. Närmare 500 000 kr har kulturgruppen fördelat. 87 äldre kulturarbetare i landskapet har hedersbelönats med Hälsinge Akademis medalj och konstdiplom.

Motiveringen till årets stipendiat lyder: ”Hälsingland kan med fog anses vara ett av de mest framträdande landskapen idag inom det svenska folkmusikfältet – såväl ur ett traditionsbevarande hänseende, som ett mer progressivt.

Årets stipendiat Robert Damberg är väl förankrad i både då- och nutid, och förvaltar framförallt den omisskännliga hälsingska ”folkrocken” – låt oss kalla den det – som har sitt ursprung i 1970-talets progressiva musikmiljö. Alltså en blandning av upptäckarlusta och nostalgiska tillbakablickar som binds samman med obändig spelglädje, vilket tagit sig uttryck i ensembler som Iggesundsgänget och Agö fyr, och vidare via Östen mä’ resten till Perssons Pack och Engmans kapell.

Robert Damberg förkroppsligar inte bara rent musikaliskt till fullo denna subgenre inom den hälsingska folkmusiktraditionen. Han är också en i det närmaste arketypisk representant för den hälsingske spelmannen, där grovkornig burlesk plötsligt och otvunget kan skifta till vackert vemod och drömmar om skir försommargrönska och skogars dolska salar.

Det som här något svepande beskrivits vill vi gärna betrakta som specifikt hälsingskt. Kanske är det därför som årets stipendiat blivit en välkänd och mycket uppskattad musikant bland hälsingar runt om i vårt landskap.

Med ett musikanteri som avslöjar ett synnerligen gott kunnande inom såväl traditionell svensk folkmusik, som svensk vistradition i allmänhet, men hälsingsk i synnerhet, är det med glädje Hälsinge Akademi ser Robert Damberg som vår kulturstipendiat 2015.”

Grattis, doktor Thomas!

I dag gratulerar vi vår nye ledamot och spelman, Thomas von Wachenfeldt, som gått och disputerat med den äran i ämnet folkmusikalisk utbildning inom formella utbildningsinstitutioner vid Luleå tekniska universitet, institutionen för musik och medier i Piteå. Thomas har dessutom fått tjänst som universitetslektor i Umeå, där han ska undervisa på halvtid och forska på halvtid. Doktorshatten mottar han vid promoveringen i november.

Thomas von Wachenfelst ny ledamot i Hälsinge Akademi

Thomas von Wachenfeldt med Hälsinge Akademis förtjänstmedalj som nyinvald ledamot. Foto: Jonas Sima

Thomas von Wachenfeldt med Hälsinge Akademis förtjänstmedalj som nyinvald ledamot. Foto: Jonas Sima

Hälsinge Akademi har valt in en ny ledamot i sin krets, nämligen Thomas von Wachenfeldt, Bergsjö, musiker, tonsättare, arrangör och musikpedagog inom svensk folkmusik. Han efterträder professor Stefan Brink som på grund av sitt arbete i Skottland inte önskar kvarstå i akademin.

Thomas von Wachenfeldt är inte bara en framstående riksspelman utan också musikforskare som snart lägger fram sin doktorsavhandling vid Musikhögskolan i Piteå. Han har dessutom samarbetat med en rad pop- och rockmusiker och även drivit experimentella musikprojekt och studerat och spelat klassisk violin.

Den mångkunnige Wachenfeldt är 35 år och föryngrar därmed dramatiskt hälsingeakademins medelålder.

Välkommen till signering av Hälsingeliv!

SIGNERING: Möt några av författarna till Hälsinge Akademis nya antologi Hälsingeliv, Nya hemligheter, hemskheter och härligheter, som på skyltsöndagen den 30 november signerar boken i din bokhandel.

HUDIKSVALL Guldsmeden 13.00-15:00: Gunilla Kindstrand, Jonas Sima, Claes Sundelin, Ola Granath, Jens Ahlbom.

SÖDERHAMN i Furangallerian 14.00-16.00: Maya Halldén, Jonas Sima, Claes Sundelin.

Bokhandelspris: 299 kr

Välkomna till signering och bokfest för Hälsingliv

SIGNERING: Möt några av författarna till Hälsinge Akademis nya antologi Hälsingeliv, som på fredag 19 september signerar boken i din bokhandel

HUDIKSVALL Guldsmeden 11.30 – 14.00: Ola Granath, Lennart Nellbeck, Jens Ahlbom.

LJUSDAL Ericssons bokhandel 11.30 – 13.30: Gunilla Kindstrand, Viveka Sjögren, Björn Ståbi.

SÖDERHAMN i Furangallerian 11.30 – 13.00: Jonas Sima, Claes Sundelin, Maya Halldén.

BOLLNÄS Helins bokhandel 14.00 – 16.00: Gertrud Haglund, Jonas Sima, Claes Sundelin.

Bokhandelspris: 299 kr

BOKFEST: Välkomna också till Hälsinge Akademis Bokfest, med författaruppläsningar, musik och frågestund. Programledare: Gunilla Kindstrand.

Lördag 20 september kl. 14-16 i Hälsinglands Museum, Hudiksvall